Au mai ramas

0
0
ZILE
0
0
ORE
0
0
MINUTE
0
0
SECUNDE

pana la campania

Programul Rabla Plus


Ce este Programul Rabla Plus?

Prin Programul Rabla Plus, Guvernul sustine innoirea parcului auto din Romania si promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic.

RABLA PLUS

Pentru achizitionarea unui autovehicul nou in schimbul predarii spre casare a maxim doua autovehicule uzate, se acorda prime de casare astfel:

- 51.000 lei, pentru un autovehicul nou pur electric, in schimbul casarii unui autovehicul uzat;

- 54.000 lei, pentru un autovehicul nou pur electric, in schimbul casarii a doua autovehicule uzate;

- - pentru fiecare autovehicul casat mai vechi de 15 ani si care are norma de poluare nu mai mare de Euro 3, se adauga un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul

sau

Pentru achizitionarea unui scuter nou in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat, se acorda:

- 26.000 lei ecotichet in schimbul casarii unui autovehicul uzat;

- 1.500 lei ecobonus daca autovehicul casat este mai vechi de 15 ani si care are norma de poluare nu mai mare de Euro 3

(scuter electric, conform ghidului oficial, reprezinta autovehiculul apartinând categoriei de folosinta L3e, cu doua roti, actionat de un motor electric, având o putere nominala continua mai mare de 4 KW si o viteza maxima constructiva mai mare de 45 km/ora)

Valoarea cumulata a ecotichetului si ecobonusurilor nu poate depasi 50% din valoarea vehiculului nou.

Conditii de eligibilitate in Programul Rabla Plus:

Persoana fizica:

- Are domiciliul in Romania

- Nu are obligatii de plata la bugetul local si cel de stat

- Are calitatea de proprietar asupra autovehiculului ce urmeaza a fi casat sau proprietarul masinii ii cedeaza dreptul asupra incasarii tichetului

Persoana juridica:

- Detine calitatea de proprietar asupra autovehiculului ce urmeaza a fi casat

- Are sediul profesional in Romania si desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei

- Nu are obligatii de plata la bugetul local sau Fondul de mediu

- Nu se afla in stare de insolventa sau faliment sau alta forma de reorganizare

- Nu a savarsit infractiuni asupra mediului

- Nu a primit ajutoare de minimis mai mari de 200.000 euro (100.000 euro daca activeaza in domeniul transporturilor rutiere de marfuri)

- Nu are cazier fiscal

Conditii de casare a unei masini in Programul Rabla:

“Rabla” inseamna orice autoturism, microbuz, autoutilitara usoara sau autospeciala/autospecializata usoara, care indeplineste cumulativ urmatoarele:

1. Casarea trebuie facuta dupa inceperea Programului Rabla, doar in reteaua de centre Remat autorizate.

2. Are la data inscrierii in program o vechime mai mare sau egala cu 6 ani de la anul primei inmatriculari in Romania

3. Masina trebuie sa contina toate componentele esentiale functionariii: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie

Pasii pe care trebuie sa ii urmeze o persoana fizica in cadrul Programului Rabla Plus:

1. Veniti la ATVRom si gasiti modelul de vehicul (autoturism sau scuter) care se incadreaza in limitele impuse de program

2. Acte necesare pentru inscrierea in aplicatia PSIPAN:

- actul de identitate, original si copie (inclusiv al proprietarului rablei in cazul in care beneficiarul nu este si proprietar)

- certificatul de inmatriculare (talon) al masinii vechi

- cartea de identitate a masinii vechi

- certificate de atestare fiscala emise de catre directiile de taxe si impozite locale din cadrul primariilor de pe raza unde domiciliaza atat proprietarul rablei cat si cumparatorul noului autovehicul, rezultand faptul ca nu au datorii. Pe certificatul fiscal al proprietarului trebuie specificat ca are in proprietate rabla ce urmeaza a fi casata

- certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile la data prezentarii, in original, in copie legalizata sau in SPV

ATENTIE: Retragerea proprietarului persoana fizica din program dupa emiterea notei de inscriere generata de aplicatia PSIPAN atrage excluderea autovehiculului uzat din program, fara posibilitatea reinscrierii acestuia la ATVRom sau la un alt producator validat.

3. Dupa validarea notei de inscriere de catre aplicatia PSIPAN, mergeti la unul dintre centrele de distrugere acreditate (Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz - Vehicule scoase din uz - ANPM) pentru a distruge vehiculul vechi si a obtine Certificatul de Distrugere, apoi se radiaza vehiculul si se obtine Certificatul de Radiere. Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa contina mentiunea potrivit careia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrarii.

4. In situatia finantarii beneficiarului in baza unui contract de leasing financiar, se pun la dispozitie actele care cuprind (pentru a fi introduse in aplicatia PSIPAN): numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala ale societatii de leasing si mentionarea in contract a achizitionarii autovehiculului prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (PSIPAN)

NOTA: In acest caz trebuie completata o declaratie pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care beneficiarii isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculele noi pe numele lor la sfarsitul perioadei de leasing

5. Puteti intra in posesia vehiculului dupa achitarea facturii emise (suma care va revine de plata reprezinta costul integral al vehiculului din care se scade valoarea primei de casare si ecobonusurilor, daca este cazul) sau la termenul de livrare ca v-a fost comunicat initial, dupa achitarea facturii.

6. Bucurati-va de drum!

Pasii pe care trebuie sa ii urmeze o persoana juridica in cadrul Programului Rabla Plus:

1. Detineti calitatea de solicitant acceptat prin depunerea la AFM si aprobarea dosarului de acceptare

2. Veniti la ATVRom si gasiti modelul de vehicul (autoturism sau scuter) care se incadreaza in limitele impuse de program

Daca intentionati sa achizitionati autovehiculul in leasing, solicitati o factura proforma in baza careia sa demarati formalitatile de finanatare cu firma de leasing aleasa

3. Acte necesare pentru inscrierea in aplicatia PSIPAN:

- certificat constatator din care sa rezulte atributele de identificare a proprietarului persoana juridica: denumire, forma juridica de organizare, cod de identificare fiscala, numar de inregistrare in registrul comertului/registrul asociatiilor si fundatiilor/tribunal/judecatorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numarul de telefon/fax, e-mail

- in cazul reprezentarii proprietarului inscris, se introduc in aplicatia PSIPAN si atributele de identificare ale imputernicitului (numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, emitentul si data eliberarii acestuia, localitatea sau resedinta de judet, numarul de telefon/fax, e-mail, numarul si data incheierii de autentificare a imputernicirii notariale si denumirea biroului notarului public).

- certificatul de inmatriculare al masinii vechi in copie legalizata

- cartea de identitate a rablei in copie legalizata

ATENTIE: Retragerea proprietarului persoana juridica din program dupa emiterea notei de inscriere generata de aplicatia PSIPAN se poate face o singura data, la a doua retragere intervine excluderea autovehiculului uzat din program, fara posibilitatea reinscrierii acestuia la ATVRom sau la un alt producator validat.

4. Dupa validarea notei de inscriere de catre aplicatia PSIPAN, mergeti la unul dintre centrele de distrugere acreditate (Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz - Vehicule scoase din uz - ANPM) pentru a distruge vehiculul vechi si a obtine Certificatul de Distrugere, apoi se radiaza vehiculul si se obtine Certificatul de Radiere. Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa contina mentiunea potrivit careia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrarii.

5. In situatia finantarii beneficiarului in baza unui contract de leasing financiar, se pun la dispozitie actele care cuprind (pentru a fi introduse in aplicatia PSIPAN): numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala ale societatii de leasing si mentionarea in contract a achizitionarii autovehiculului prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (PSIPAN)

NOTA: In acest caz trebuie completata o declaratie pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care beneficiarii isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculele noi pe numele lor la sfarsitul perioadei de leasing

6. Puteti intra in posesia vehiculului dupa achitarea facturii emise (suma care va revine de plata reprezinta costul integral al vehiculului din care se scade valoarea primei de casare si ecobonusurilor, daca este cazul) sau la termenul de livrare ca v-a fost comunicat initial, dupa achitarea facturii.

7. Bucurati-va de drum!

© 2022 atvrom.ro Toate drepturile rezervate